Οδηγός Παραγώγων Προϊόντων

στην Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά

Τόμος Α’

Ευστράτιος Σ. Λιβάνης

σε συνεργασία με το

Νικόλαο Ηρ. Γεωργιάδη

 

 

Το βιβλίο αποτελεί έναν από τους πιο πρακτικούς οδηγούς για τη σχετικά νεοσύστατη ελληνική αγορά παραγώγων, περιλαμβάνοντας τις κυριότερες κατηγορίες των σημερινών χρηματοοικονομικών προϊόντων, αλλά και ένα πλήθος πρακτικών εφαρμογών – βασισμένων σε ιστορικές τιμές των ελληνικών υποκείμενων τίτλων - για τη λήψη των αντίστοιχων επενδυτικών θέσεων.

 

Ο «Οδηγός Παραγώγων Προϊόντων» μετά από μία σύντομη εισαγωγική ενότητα επικεντρώνεται στα 3 βασικά του μέρη, τα οποία συνίστανται στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, τα Δικαιώματα Προαίρεσης, και τα Προθεσμιακά Συμβόλαια. Παράλληλα, γίνεται μία περιληπτική αναφορά στις Ανταλλαγές Απαιτήσεων, ενώ ιδιαίτερης μνείας χρήζει το τελευταίο μέρος του βιβλίου το οποίο ουσιαστικά αποτελεί έναν μικρό και πρακτικό οδηγό Τεχνικής Ανάλυσης που συμβάλλει στην ακόμη μεγαλύτερη κατανόηση των στρατηγικών θέσεων ενός επενδυτή στην αγορά παραγώγων. Τέλος ακολουθεί ένα συνοπτικό λεξικό με τους βασικότερους όρους για τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα σε συνδυασμό με τα ακριβή σημεία αναφοράς τους μέσα στο βιβλίο.

 

Κύριο χαρακτηριστικό της συγγραφικής αυτής προσπάθειας είναι η έλλειψη περιττών αναφορών σε ιδιαιτέρως εξειδικευμένα θέματα που θα ξεπερνούσαν τα αρχικά στάδια ενασχόλησης των ενδιαφερόμενων επενδυτών με την εν λόγω αγορά. Για το λόγο αυτό, στους στόχους των συντελεστών του βιβλίου είναι η συγγραφή ενός νέου τόμου στο μέλλον, όπου θα επιχειρηθεί μία εκτενέστερη αναφορά σε εξειδικευμένα πεδία εφαρμογών στην αγορά των παραγώγων προϊόντων, και η οποία με τη σειρά της θα κληθεί να ικανοποιήσει τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του αναγνωστικού επενδυτικού κοινού στην ελληνική αγορά.

 

Το βιβλίο απευθύνεται τόσο στον εξειδικευμένο επαγγελματία που παρακολουθεί με συστηματικό τρόπο τις εξελίξεις και επιθυμεί να εμπλουτίσει τα εργαλεία εφαρμογής νέων θέσεων στην εν λόγω αγορά, όσο και στον ιδιώτη επενδυτή που προσπαθεί να εξοικειωθεί σταδιακά με την αγορά των ελληνικών παραγώγων και να πραγματοποιήσει τα πρώτα του βήματα ενασχόλησης.

 

Η έκταση του βιβλίου είναι 185 σελίδες και η τιμή του ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Εκδόσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Φορέας Προώθησης ΜΕΤΑΧΟΛΝΤΙΝΓΚ Α.Ε..

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να στείλετε e-mail στο  info@iraj.gr  για ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την ιστοσελίδα.       
Copyright © 2001 - 2023   Investment Research & Analysis Journal            
Τελευταία Ενημέρωση: 30/12/22