Μέθοδοι Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών

Τεχνικά & Θεμελιώδη Κριτήρια

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Ευστράτιος Σ. Λιβάνης

 

Πρόκειται για ένα συνοπτικό και πρακτικό εγχειρίδιο για τον επαγγελματία της αγοράς και τον επενδυτή, καθώς και για το μοναδικό εγχειρίδιο στην Ελληνική αγορά που συνδυάζει τις δύο βασικές μεθόδους ανάλυσης μετοχών και διαμόρφωσης των επενδυτικών επιλογών στο Χρηματιστήριο.

Το βιβλίο αρχίζει με την παρουσίαση των κύριων αρχών της θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και μετεξελιχθεί διαμέσου των τελευταίων δεκαετιών. Θέματα τα οποία θίγονται είναι μεταξύ των άλλων η κλασσική και η σύγχρονη σκέψη, ο χρονικός ορίζοντας, η σύγκριση αλλά και οι συσχετισμοί των δύο μεθόδων.

Το πρώτο μέρος του εγχειριδίου ασχολείται με την Τεχνική Ανάλυση και μετά από μία σύντομη παρουσίαση των βασικών της αρχών και της Θεωρίας του Dow, παρουσιάζει πτυχές της Διαγραμματικής Ανάλυσης και των κυριότερων Τεχνικών Δεικτών.

Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τη Θεμελιώδη Ανάλυση, και ειδικότερα με την Ανάγνωση των Λογιστικών Καταστάσεων και τους Δείκτες Αποτίμησης και Κινδύνου των Μετοχών.

Επίσης, στο τέλος του εγχειριδίου παρατίθενται δύο συνοπτικά λεξικά χρήσιμων όρων για τις αντίστοιχες μεθόδους διαμόρφωσης των επενδυτικών επιλογών στο Χρηματιστήριο.

 

Η έκταση του βιβλίου είναι 126 σελίδες και η τιμή του ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Χορηγός Βιβλίου ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Εκδόσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Φορέας Προώθησης ΜΕΤΑΧΟΛΝΤΙΝΓΚ Α.Ε..

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να στείλετε e-mail στο  info@iraj.gr  για ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την ιστοσελίδα.       
Copyright © 2001 - 2023   Investment Research & Analysis Journal            
Τελευταία Ενημέρωση: 30/12/22